Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie Przyjacielem Żeglarstwa Polskiego

25 kwietnia w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbył się sejmik Polskiego Związku Żeglarskiego, na którym Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie otrzymało Odznaczenie Przyjaciel Żeglarstwa Polskiego. PCM jest pierwszą i jedyną instytucją, która otrzymała to wyróżnienie od chwili wprowadzenia go przez PZŻ.

– Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi i dumni z faktu, że działania, które od wielu lat prowadzimy w Garczynie,w sercu Kaszub, zostały dostrzeżone w skali ogólnopolskiej. To odznaczenie jest ukoronowaniem naszej działalności wodniackiej, której od zawsze przyświecała idea wychowania żeglarskiego i patriotycznego – mówił podczas swojego wystąpienia Marek Wołoszyk, dyrektor PCM.

Odznaczenie wręczył Wiesław Kaczmarek, Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego, który w obecności delegatów i zaproszonych gości podziękował Powiatowemu Centrum Młodzieży w Garczynie za wybitne zasługi w dziele wspierania polskiego żeglarstwa.

1 3 5 7

Powiatowe Centrum Młodzieży od 2004 roku prowadzi całoroczne bezpłatne szkolenie dla dzieci i młodzieżyz powiatu kościerskiego. Owocem tej działalności, finansowanej przez PCM i powiat kościerski, jest wyszkolenie ponad 160 żeglarzy jachtowych, kilkunastu instruktorów żeglarstwa oraz rozbudzenie pasji do żeglarstwa wśród najmłodszych. PCM to jednak nie tylko żeglarstwo, ale również kajakarstwo czy pływanie wpław. Dzięki współpracy z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym setki dzieci odbyły naukę pływania, a spora część z nich zdobyła uprawnienia ratownicze.

Statuetkę oraz wystawę zatytułowaną „Garczyn – Przyjaciel Żeglarstwa Polskiego”, będzie można zobaczyć podczas otwarcia sezonu żeglarskiego na przystani PCM Garczyn, które odbędzie się 9 maja br. 

2 8

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*