Zarząd UKS Wodniacy Garczyn zwołuje

zgodnie ze statutem Zwyczajne Walne Zebranie Klubu w dniu 16 maja 2015 roku na godzinę 15.00 w pierwszym terminie i na godzinę 15.30 w tym samym dniu w drugim terminie. Zebranie odbędzie się na przystani PCM Garczyn.

Porządek obrad:

1. Wybór władz Zebrania

2. Sprawozdania Zarządu za rok 2014

3. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej

4. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań 

5. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2016

6. Dyskusja i wolne wnioski

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału

Ryszard  Winnicki

Prezes UKS

Walne Zebranie 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *