Uczniowski Klub Sportowy „Wodniacy Garczyn” został założony 27 września 2008 roku, jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Decyzją Starosty Powiatu Kościerskiego z dnia 28 października 2008 roku, klub wpisano do ewidencji klubów sportowych jako Uczniowski Klub Sportowy „Wodniacy Garczyn” z siedzibą w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

Historia klubu jest nieodłącznie związana z Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie. Większość członków założycieli Klubu brała udział w zajęciach Powiatowego Centrum Szkolenia Wodnego, które było jednostką PCM Garczyn. Uczestnicy zajęć PCSW postanowili po dwóch latach stworzyć własne stowarzyszenie, które miałoby na celu integrację środowiska wodniaków z terenu powiatu kościerskiego i okolic.

W spotkaniu założycielskim udział wzięło 17 członków założycieli, ale już w ciągu kilku następnych miesięcy ilość członków zaczęła znacząco rosnąć. W roku 2009 dołączyło do nas 36 wodniaków, w 2010 16 nowych członków, a w 2011 19 osób, co dawało razem 88 członków UKS. W roku 2012 klub powiększył swoją działalność o sekcję pływania w płetwach i głównie dzięki tej nowości ilość członków zwiększyła się do 160.

Od lipca 2012 roku nasz Klub jest oficjalnie członkiem Pomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego, a od października 2013 roku członkiem Pomorskiego Okręgowego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *