Zawiadomienie

o  Regatach  o Puchar Starosty Kościerskiego

 

1. Regaty mają charakter rekreacyjny, ich zadaniem jest popularyzacja żeglarstwa wśród mieszkańców powiatu kościerskiego

2. Organizatorem regat jest Powiatowe Centrum Młodzieży w Garczynie oraz UKS Wodniacy Garczyn. Regaty odbywają się  na jachtach klasy PUCK  dostarczonych przez organizatora.

3. Uczestnikami regat mogą być załogi reprezentujące firmy, instytucje, organizacje lub szkoły z siedzibą lub działalnością na terenie powiatu kościerskiego.

4. Załoga musi liczyć 3 osoby, w tym sternik w stopniu minimum żeglarza jachtowego oraz co najmniej jedna osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną  zgodę rodziców ze wskazaniem jako opiekuna osoby pełnoletniej, obecnej na jachcie podczas wyścigów.

5. Regaty odbędą się na przystani PCM w Garczynie w dniach  9 maja  2015 r

09.00   zapisy

09.30 odprawa sterników

10.00 uroczyste otwarcie

11.00 rozpoczęcie wyścigów

17.30 zakończenie wyścigów

18.00  zakończenie regat

6. Puchar Starosty jest trofeum przechodnim. Trzykrotny zdobywca Pucharu otrzyma go na własność.

7. Wpisowe do regat wynosi 150,- zł od załogi. W ramach wpisowego załogi otrzymują:

.. pamiątkowe koszulki dla każdego członka załogi

.. posiłek  dla każdego uczestnika i jego

osoby towarzyszącej

8. Instrukcja żeglugi zostanie ogłoszona w dniu regat o godzinie 09.00 na tablicy ogłoszeń Komisji Regatowej na przystani PCM.

9. Regaty zostaną rozegrane na jachtach organizatora w formule „z przesiadaniem”, więc ze względów czasowych musimy ograniczyć liczbę startujących załóg do pięciu. W wypadku większej ilości chętnych pierwszeństwo mają uczestnicy poprzednich edycji regat.

10. Podczas regat obowiązuje koleżeństwo, fair play, instrukcja żeglugi oraz przepisy regatowe YIRU.

                                                                     

Ryszard Winnicki

Komandor Regat

Zawiadomienie o Regatach o Puchar Starosty Kościerskiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *