Działalność Klubu nie ogranicza się tylko do działalności wodniackiej. Wg Statutu nasze cele i zadania to:

1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe PCM oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. 

2. Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 

3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 

4. Organizowanie zajęć sportowych dla wychowanków PCM w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 

5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 

6. Organizowanie wychowankom PCM różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 

7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *