HISTORIA

Uczniowski Klub Sportowy „Wodniacy Garczyn” został założony 27 września 2008 roku, jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Decyzją Starosty Powiatu Kościerskiego z dnia 28 października 2008 roku, klub wpisano do ewidencji klubów sportowych jako Uczniowski Klub Sportowy „Wodniacy Garczyn” z siedzibą w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

Historia klubu jest nieodłącznie związana z Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.  Większość członków założycieli Klubu brała udział w zajęciach Powiatowego Centrum Szkolenia Wodnego, które było jednostką PCM Garczyn. Uczestnicy zajęć PCSW postanowili po dwóch latach stworzyć własne stowarzyszenie, które miałoby na celu integrację środowiska wodniaków z terenu powiatu kościerskiego i okolic.

W spotkaniu założycielskim udział wzięło 17 członków założycieli, ale już w ciągu kilku następnych miesięcy ilość członków zaczęła znacząco rosnąć. W roku 2009 dołączyło do nas 36 wodniaków, w 2010 16 nowych członków, a w 2011 19 osób, co dawało razem 88 członków UKS. W roku 2012 klub powiększył swoją działalność o sekcję pływania w płetwach i głównie dzięki tej nowości ilość członków zwiększyła się do 160.

flagi uks
Od lewej: flaga Kaszub, flaga UKS Wodniacy Garczyn i flaga Powiatu Kościerskiego

CELE I ZADANIA

Działalność Klubu nie ogranicza się jednak tylko do działalności wodniackiej. Wg Statutu celem Klubu jest:

  • 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe PCM oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. 
  • 2. Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. 
  • 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. 
  • 4. Organizowanie zajęć sportowych dla wychowanków PCM w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. 
  • 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. 
  • 6. Organizowanie wychowankom PCM różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 
  • 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

DZIAŁALNOŚĆ

W trakcie trwania sezonu do kalendarza klubowego na stałe wpisały się trzy imprezy:

Pierwsza z nich to Regaty o Puchar Starosty Kościerskiego. Impreza rozgrywana jest w maju i odbywa się równocześnie z uroczystym otwarciem sezonu żeglarskiego. W regatach mogą wziąć udział drużyny reprezentujące przedsiębiorstwa, mające swoją siedzibę na terenie powiatu kościerskiego. Puchar Starosty Kościerskiego jest trofeum przechodnim, więc aby zdobyć go na stałe, należy wygrać całą imprezę trzykrotnie. Do tej pory żadna z drużyn nie zdobyła trofeum na stałe, ale dwie drużyny wygrały regaty dwukrotnie (PSP Kościerzyna i Małek Team).

Druga impreza to rozgrywane w lipcu Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna. Regaty przeznaczone są dla młodszych zawodników,  którzy startują w klasie Optymist i Cadet.

Trzecie zawody to Regaty o Puchar Admirała – wewnętrzne klubowe regaty, przeznaczone dla wszystkich klubowiczów. Są one okazją do podsumowania sezonu i wspólnego zakończenia żeglarskiego roku. Podobnie jak w przypadku Regat o Puchar Starosty, Puchar Admirała jest trofeum przechodnim, więc aby zdobyć go na stałe, należy wygrać całą imprezę trzykrotnie.

Bosman i komplet pucharów
Bosman i komplet pucharów