Zgodnie ze statutem UKS Wodniacy Garczyn

zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Klubu
w dniu 14 kwietnia 2018 roku na godzinę 13.00 w pierwszym terminie i na godzinę 14.00 w tym samym dniu w drugim terminie. Zebranie odbędzie się na przystani PCM Garczyn.

Porządek obrad:
1. Wybór władz Zebrania
2. Sprawozdania za rok 2017
3. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań
4. Dyskusja i wolne wnioski
 

Zapraszam serdecznie  do wzięcia udziału.

Ryszard Winnicki
Prezes UKS

Walne Zebranie Klubu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *