Zawiadomienie  o

VI  Regatach o puchar Wójta Gminy Kościerzyna

Regaty Wójy 2016

Organizator: UKS Wodniacy Garczyn

Garczyn 20-21.08.2016

 Miejsce regat

Garczyn , jezioro Garczyn

Przepisy

Zgodnie z PRŻ 2013 – 2016, przepisami klasowymi.

Uczestnictwo

1.1 Klasy uczestniczące w regatach: Optymist 0, OptymistCadet.

Zgłoszenie i termin pierwszego wyścigu

2.1    Zgłoszenia imienne przyjmowane będą w Biurze regat na Przystani w PCM w     Garczynie.

w dniu 20.08.2016 r. od godz. 8:30 – 10:00

2.2     Sygnał ostrzeżenia do pierwszego wyścigu regat podany zostanie nie wcześniej  niż o godzinie 10:55.

System rozgrywania regat

Wyścigi flotylli klasowych – wspólne wyścigi zawodników wszystkich kategorii wiekowych w poszczególnych klasach jachtów.

System punktacji – ocena wyników

Stosowany małych punktów określony w Przepisach Regatowych Żeglarstwa.

Planowane jest rozegranie 7 wyścigów w klasach

Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu 1 wyścigu.

Najgorszy rezultat acheter viagra będzie odrzucany przy rozegraniu minimum 5 wyścigów.

Instrukcja żeglugi

Instrukcję żeglugi zostanie podana na tablicy ogłoszeń

  Wpisowe do regat

Wpisowe do Regat wynosi 1zł od uczestnika zawodów.

 PROGRAM REGAT

Dzień Data Godziny  
 

Sobota

 

20.08.2016

 

11.00

 

Start do pierwszego wyścigu dnia

 

Niedziela

 

21.08.2016

10.30

 

15.00

Start do pierwszego wyścigu dnia

 

Zakończenie regat

-Jednego dnia może zostać rozegranych nie więcej niż pięć wyścigów.

– W dniu 20.08.2016r. sygnał ostrzeżenia nie może być  podany później niż o godz.14:00.

TRASY

Wyścigi rozgrywane będą na trasach stosowanych w regatach międzynarodowych.

  NAGRODY

Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody

 PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego

wizerunku przez organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia szkodę spowodowaną przez zawodnika  lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

Komandor regat:

Grzegorz Formela 504-252-105                                                                                                                                                                          

 

VI Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *