Zgodnie ze statutem UKS Wodniacy Garczyn

zwołuję Wyborcze Walne Zebranie Klubu
w dniu 18 września 2016 roku na godzinę 16.00 w pierwszym terminie i na godzinę 17.00 w tym samym dniu w drugim terminie. Zebranie odbędzie się na przystani PCM Garczyn.

Porządek obrad:
1. Wybór władz Zebrania
2. Przyjęcie uchwały o zmianach zasad księgowości
3. Sprawozdanie z kadencji 2012 -2016
4. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej
5. Przyjęcie uchwały o absolutorium dla ustępującego Zarządu
6. Wybory
7. Dyskusja i wolne wnioski
8. Ogłoszenie wyników wyborów
9. Wystąpienie nowego Zarządu

Zapraszam serdecznie

do wzięcia udziału.
Ryszard Winnicki
Prezes UKS

WYBORY i Walne Zebranie Klubu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *