Zarząd UKS Wodniacy Garczyn zwołuje zgodnie ze statutem Zwyczajne Walne Zebranie Klubu w dniu 14 maja 2016 roku na godzinę 13.00 w pierwszym terminie i na godzinę 15.00 w tym samym dniu w drugim terminie. Zebranie odbędzie się na przystani PCM Garczyn.

Porządek obrad:

1. Wybór władz Zebrania

2. Sprawozdania Zarządu za rok 2015

3. Wystąpienie Komisji Rewizyjnej

4. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań

5. Ustalenie wysokości składek członkowskich na rok 2017

6. Dyskusja i wolne wnioski

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału.

Ryszard Winnicki

Prezes UKS

Walne Zebranie Kubu!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *