Zgodnie ze statutem UKS Wodniacy Garczyn zwołujemy Zwyczajne Walne Zebranie Klubu w dniu 28.06.2024 roku na godzinę 17.00 w pierwszym terminie i na godzinę 17:30 w tym samym dniu w drugim terminie. Zebranie odbędzie się na przystani PCM Garczyn.

Porządek obrad:

  1. Wybór władz Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdania za rok 2023
  4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań.
  5. Dyskusja i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie walnego Zebrania
Walne zebranie Klubu