Zgodnie ze statutem UKS Wodniacy Garczyn zwołuję Zwyczajne Walne Zebranie Klubu
w dniu 05.11.2021 roku na godzinę 16:.00 w pierwszym terminie i na godzinę 17.00 w tym samym dniu w drugim terminie. Zebranie odbędzie się na przystani PCM Garczyn.

Porządek obrad:

  1. Wybór władz Zebrania.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdania za rok 2020.
  4. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdań.
  5. Dyskusja i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie walnego Zebrania


 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

Walne Zebranie Klubu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *