Zgodnie ze statutem UKS Wodniacy Garczyn i uchwałą Zarządu z dnia 02.10.2020 r. zwołuję Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze UKS Wodniacy Garczyn na dzień 16.10.2020r. na godzinę 17.30 w I terminie oraz na godzinę 18.30 w drugim terminie.

Miejsce obrad:
przystań PCM Garczyn


Proponowany porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Sprawozdania za rok 2019
 4. Podjęcie uchwał o przyjęciu sprawozdań
 5. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 6. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2019.
 7. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 8. Wybór Prezesa Stowarzyszenia
 9. Wolne wnioski i dyskusja
 10. Podjęcie uchwał z wolnych wniosków
 11. Zamknięcie walnego Zebrania

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU

WALNE ZEBRANIE KLUBU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *