UKS Wodniacy Garczyn organizuje szkolenie żeglarskie, które zakończy się egzaminem na patent żeglarza jachtowego.

Szkolenie odbędzie się w systemie weekendowym zaczynając od 14-15 sierpnia 2021 i będzie trwało do 26 września 2021 r.

Spotkanie organizacyjne rozpoczynające szkolenie odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 10:00 na przystani w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

Patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

1) ukończyła 14. rok życia;

2) zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Osoba posiadająca patent żeglarza jachtowego jest uprawniona do prowadzenia jachtów żaglowych:

1) po wodach śródlądowych;

2) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Koszt szkolenia wynosi 900 zł (cena nie zawiera opłaty egzaminacyjnej)

Koszt egzaminu 250 zł/125 zł*

Koszt wydania patentu 50zł/25 zł*

*w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50%.

Kontakt/zapisy: e-mail wodniacygarczyn@gmail.com Tel. 504-252-105

Szkolenie na patent Żeglarza Jachtowego 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *