Uczniowski Klub Sportowy „Wodniacy Garczyn” zaprasza:


szkolenie na patent sternika motorowodnego, które zakończy się egzaminem.


Rozpoczynamy teorią 31 sierpnia 2023 roku o godzinie 17:00 roku na przystani Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie.


Egzamin 2 września 2023 roku.

Więcej informacji na STRONIE

Szkolenie na patent sternika motorowodnego – ZACZYNAMY 31 SIERPNIA!